Obtine un voucher in valoare de 120 LEI in 3 pasi simpli:


Pasul 1: Da-ne like pe facebook:


Pasul 2: Trimite mesajul prietenilor tai pe facebook:

Click aici pentru a trimite prietenilor tai pe facebook

Pasul 3: Completeaza adresa de e-mail pentru a primi codul voucher-ului:Vreau Voucher


CONDITII GENERALE PENTRU PRESTAREA CONTRACTULUI DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Prezentele Conditii generale pentru prestarea Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice se aplica Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice SC BestTourism.ro Online SRL, cu sediul în Bucuresti, cod unic de înregistrare RO18951246, titulară a Licenţei de turism nr. 5842 din 29.10.2010, pentru Agenţia de Turism BEST TOURISM HYPERMARKET, cu sediul în Str. Barajul Arges, nr. 41 E, etaj 2, apartament 15, Sect. 1, Bucuresti şi turistul/reprezentantul turistului, domiciliat în ______________________, telefon _____________, email ___________________, CNP _______________, posesor a cărţii de identitate seria __ nr. _______________, eliberată de _____________ la data de _____________ au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Definitii
Parti: reprezinta Partile semnatare ale prezentului Contract si identificate pe prima pagina a contractului, respectiv Best Tourism Hypermarket si Turistul.
Contract: reprezinta Contratul de comercializare a pachetelor de servicii turistice si Conditiile generale pentru comercializarea pachetelor de servicii turistice impreuna cu orice alte documente cu caracter contractual incheiate intre parti.
Best Tourism Hypermarket: reprezinta agentia Best Tourism Hypermarket – S.C. BestTourism.ro Online SRL.
Agentia organizatoare: reprezinta
agentia de turism touroperatoare, organizatoarea serviciilor turistice identificate in Contract si oferite spre comercializare de catre Best Tourism Hypermarket.
Pret: reprezinta Pretul mentionat in Contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice; precum si cel identificat in prezentele Conditii.
Comanda: fiecare vizitator al site-ul Best Tourism Hypermarket poate trimite o solicitare sau un numar de solicitari fara nici un fel de obligatie din partea Turistului.
Rezervare: confirmarea comenzii si rezervarea excursiei/vacantei.
Excursii/Vacante last minute: excursiile solicitate din partea Turistului cu cel mult 30 de zile inainte de data de inceput a acestora.

II. Obiect
Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre BEST TOURISM HYPERMARKET - BestTourism.ro Online SRL a pachetului de servicii turistice inscris in bonul de comanda, anexat la prezentul Contract si eliberarea documentelor de plata. Contractul se considera incheiat o data cu semnarea Contractului de catre Turist si inregistrarea datelor acestuia in bonul de comanda in vederea participarii la excursia organizata si concomitent cu plata avansului.
Obiectul Contractului se poate realiza prin urmatoarele:
(i) vizitarea site-ului Best Tourism Hypermarket, primirea comenzii de catre Best Tourism Hypermarket din partea Turistului si rezervarea excursiei/excursiilor (vacantei/vacantelor) la
agentia organizatoare. Best Tourism Hypermarket are dreptul sa refuze comenzile incomplete si nu ofera detalii suficiente in vederea posibilitatii incheierii Contractului.
(ii) Best Tourism Hypermarket poate facilita si acordarea de excursii/vacante "last minute", la comanda Turistului.
(iii) Best Tourism Hypermarket poate acorda si excursii/vacante personalizate la cererea expresa a Turistului .
In cazul in care agentia organizatoare nu confirma rezervarea comenzii, Turistul declara ca ia la cunostinta aceasta posibilitate precum si de faptul ca ii vor fi returnate orice sume achitate.


III. Pretul
Pretul Contractului este cel mentionat in Contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice si este de EUR + USD + RON din care avansul obligatoriu la inscriere si plata ulterioara sunt mentionate pe bonul de comanda anexat, in functie de programul turistic achizitionat.
Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 1% pe zi intarziere din pretul/tariful contractului, Best Tourism Hypermarket putand in orice moment sa rezilieze contractul fara restituirea sumelor incasate, daca acest aspect este prevazut de catre
agentia organizatoare.
Daca factura emisa de Best Tourism Hypermarket este exprimata in valuta (eur, usd etc...), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Best Tourism Hypermarket va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de maxim 3%, in functie de comisionul de risc valutar al
agentiei organizatoare.
In cazul excursiilor/vacantelor last minute, Turistul achita la rezervarea excursiei intreaga suma. Pretul cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Best Tourism Hypermarket si TVA.
Pretul contractului poate fi modificat dupa incheierea Contractului si achitarea excursiei, independent de vointa Best Tourism Hypermarket, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului; redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi/aeroporturi, alte taxe aplicate turistilor.
Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile care preced data plecarii, exceptie facand cazurile speciale anuntate de catre
agentia organizatoare, caz in care comunicarea se va constitui anexa la prezentul contract. In cazul majorarii cu peste 10% a preturilor stabilite in contract, indiferent de motivele majorarii, Turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Best Tourism Hypermarket, acesta din urma avand obligatia de a rambursa Turistului toate sumele achitate, inclusiv comisionul.

IV. Drepturile si obligatiile partilor
IV.1. Drepturile si obligatiile Best Tourism Hypermarket

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

2. În cazul în care, după începerea excursiei, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, agenţia este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice,conform analizei de pret;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, restituirea contravalorii serviciilor neprestate, conform analizei de pret.

3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează:

a) turistului;

b) unui tert care nu este parte in contract iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevazute sau evitate;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră.

4. In cazuri speciale (defectiuni ale mijlocului de transport, greve, demonstratii, schimbari ale orarului de zbor, intazieri sau anulari ale curselor aeriene, supraaglomerari ale unitatilor de cazare etc. ) agentia poate opera modificari in structura si organizarea programului turistic, inaintea sau in timpul derularii acestuia, fara a afecta calitatea sau cantitatea serviciilor. De asemenea, in cazuri similare, agentia poate inlocui hotelul,restaurantul sau mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate egala sau superioara, ambele situatii neconstituind motiv de anulare a excursiei.

5. Agentia de turism  Best Tourism Hypermarket nu se poate face responsabila de situatii in care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii turistice ( hoteluri, transport, restaurante etc ) si calitatea acestora. Clasificarea unitatilor de cazare din tarile vizitate este cea oficiala data de autoritatile locale si poate sa nu corespunda intotdeauna cu clasificarea unitatilor din Romania.

6. Agentia poate anula, reprograma sau recalcula o actiune turistica daca grupul minim necesar nu s-a realizat, acolo unde acest lucru este specificat in programul turistic, avand obligatia de a informa turistii cu minimum 7 zile inaintea plecarii. In cazul reprogramarii sau a majorarii pretului excursiei, ca urmare a acestui caz, turistii au posibilitatea de a accepta noua data de plecare, respectiv noul pret sau de a se retrage fara penalizari. De asemenea, agentia poate anula o excursie in cazul neobtinerii vizelor necesare realizarii acesteia.

7. La solicitarea turistului, Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului, în termen de 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, escalele şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce va fi ocupat de turist în mijloacele de transport;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia,cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.

IV.2 . Drepturile şi obligaţiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, doar daca exista posibilitaea reala a acestui transfer si nu mai tarziu de 3 zile inaintea plecarii, cu obligaţia de a anunţa agenţia.

Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

Cesionarea pachetului de servicii nu este posibila in cazul anumitor oferte speciale si poate atrage majorarea tarifului platit initial.

2. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV 1 pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor;

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului;

c) inlocuirea excursiei cu una de valoare echivalenta, superioara sau inferioara, cu reglarea diferentelor de pret.

3. Turistul are dreptul să solicite agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea se datoreaza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar agenţia a informat turistul, în termen de cel putin 7 zile calendaristice premergatoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse);

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească agenţia pentru prejudiciul creat acesteia plus 10 % din pretul total al ofertei (minim 20 euro / persoana), reprezentand comisionul de administrare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii, pentru care turistul poate incheia o asigurare facultativa STORNO.

5. Dacă turistul, după achitarea şi confirmarea serviciilor, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. Orice modificare adusa programului turistic la cererea turistului, dupa confirmarea ferma a rezervarii, se va face contra sumei de 30 Euro/modificare pentru fiecare rezervare.

6. Turistul se face direct raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie, nerespectarea conditiilor vamale si a conditiilor impuse la frontierele tarilor in care calatoreste.

7. Turistul este obligat sa se asigura ca documentele de calatorie (pasaport / carte de identitate) sunt valabile in momentul calatoriei. Pentru tarile U.E se poate calatori cu carte de identitate, iar pentru tarile NON U.E este obligatoriu pasaport valabil cel putin 6 luni din momentul returului. Copiii de pana la 14 ani trebuie sa aiba pasaport, chiar si insotiti de ambii parinti. In cazul in care minorul nu este insotit de ambii parinti se vor cere documente suplimentare. Pentru detalii accesati www.politadefrontiera.ro sau www.mae.ro

V. Asigurari

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de turist in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism la Societatea de asigurare Omniasig VIG SA din localitatea Bucuresti bd. Timisoara, nr. 6 C, sector 6, tel. 021/440.16.49, prin polita de asigurare seria I Nr. 43269/24.10.2014.

Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

In cazul pachetelor operate de agentiile partenere touroperatoare turistul este asigurat şi pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice, conform politei respectivului operator in turism.

Conditiile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

1. În cazul în care agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între agentie si societatea de asigurare.

2. În cazul în care turistul solicita de la agentie contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

3. Turistul are obligatia de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresata agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute.

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire însotita de documentele justificative.VI. Documentele justificative constau în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmarile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol;

c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.VII. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia.VIII. Despagubirea va fi platita în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

IX. În cazul în care dupa plata despagubirii agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.X. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, indiferent de motive, exceptand cazurile de forta majora definite conform legii, acesta va suporta urmatoarele penalitati calculate din valoarea totala a excursiei:

a) 30 % (sau minim 20 euro) daca retragerea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inaintea pleacarii

b) 60 % daca retragerea se face intre 30 - 15 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 80 % daca retragerea se face intre 14 - 8 de zile calendaristice înainte de data plecării;

e) 100 % daca retragerea se face mai tarziu de 8 zile calendaristice înainte de data plecării sau daca turistul nu se prezinta la locul de plecare in  ziua si la ora stabilita.

2. In cazul in care in urma retragerii sau renuntarii la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, pagubele provocate agentiei nu vor fi acoperite prin procentele de penalizare mai sus mentionate, turistului va fi obligat sa acopere aceste pagube, care insa nu pot depasi valoarea totala a contractului

3. Retragerea sumelor din casierie se va face in termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.

7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depăşi de două ori preţul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract. Agenţia este răspunzătoare până la acoperirea integrală a prejudiciului în cazul în care este responsabilă de rănirea sau decesul turistului ca urmare a neglijenţei sale.

8. In cazul rezervarilor early booking, last minute sau a ofertelor speciale penalizarea este de 100%

9. In cazul in care o rezervare are alte clauze speciale de penalizare impuse de operatorii de servicii, acestea se vor regasi pe bonul de comanda anexat.

10. Biletele de avion emise sunt nerambursabile.

11. In cazul pachetelor vandute in numele unei alte agentii touroperatoare turistul se supune regulilor de penalizare ale acesteia si are obligatia de a despagubi agentia Best Tourism Hypermarket cu suma pe care aceasta o va datora ca penalizare agentiei organizatoare plus taxele de tranzactii bancare (in cuantum de maxim 10% din valoare pachetului de servicii).XI. Reclamaţii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât agenţiei (sau reprezentantului acesteia – ghidul insotitor), cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului) inainte de terminarea sejurului. Reclamatiile facute dupa terminarea sejurului nu pot fi identificate si deci nu pot fi luate in considerere.

2. Atât agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei.

3. Daca in urma analizei reclamatiei se consatata ca agentia nu si-a indeplinit obligatiile asumate, aceasta va propune alternative de compensare sau va despagubi turistii reclamanti cu c/v serviciilor neprestate sau incomplet prestate, in termen de 30 zile de la data depunerii reclamatiei.

4. Agentia nu ia in considerare reclamatiile sau notificarile facute in nume colectiv.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


XII. Alte clauze

Protectia datelor

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Best Tourism Hypermarket va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre Client. Datele personale furnizate de catre  Best Tourism Hypermarket sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciului turistic.

Informatiile vor fi aduse de bunavoie la cunostinta  Best Tourism Hypermarket, de catre Client, in scopul rezervarii excursiei, iar Clientul declara ca este de acord cu administrarea datelor sale.  Best Tourism Hypermarket se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale obtinute. In caz de stocare a acestora,  Best Tourism Hypermarket va respecta toate prevederile legale in materie, comunicand turistilor toate drepturile prevazute de legislatia in vigoare.

Prezentul contract inceteaza, fara culpa partilor, in cazul in care fata de un tert care are legatura cu realizarea obiectului contractului (ex.transportatorul) se declara procedura insolventei.In acest caz, agentia va anunta in cel mai scurt timp pe beneficiar, despre aceasta situatie, urmind ca partile sa decida pentru suma de bani platita, la incheierea unui alt contract, in masura posibilitatilor si a termenelor de realizare , iar pentru direferenta-respectiv suma de bani deja platita tertului respectiv care a intrat in insolventa, clientul da acordul prin prezentul contract agentiei, ca aceasta sa se subroge in drepturile clientului la masa credala, urmind ca in max 5 zile de la data incasarii creantei agentia sa o restituie clientului.In acest caz clientul va avansa cheltuielile pentru inscrierea la masa credala.In cazul aparitiei unui astfel de caz de insolventa, fiind o clauza neimputabila agentiei, aceasta nu este obligata sa plateasca daune clientului.

 

Turist

Consilier Turism

 

Tags


Linkuri rapide

CallCenter
0735.314.742
Aboneaza-te la newsletter
Cerere personalizata
Aboneaza-te la newsletter
Cerere personalizata