Besttourism.ro > contact

Contact Best Tourism

DATE IDENTIFICARE
Firma: S.C. BestTourism.ro Online S.R.L.
CUI (CIF): RO18951246
Nr.Reg: J 23/2339/2020
Banca BRD cont EUR RO47BRDE426SV47652164260
BRD cont LEI RO09BRDE426SV47651954260
Agentia Best Tourism Hypermarket
Licenta numarul - 1148 din 19.02.2019
Brevet Turism - nr. 0078 din 20.04.2015
Titular Brevet - Enea Ciprian
Polita de asigurare nr. nr. seria IF-i nr. 3217/09.11.2021
DATE CONTACT
CALL CENTER: 0735.314.742
Adresa: Ilfov, Mogosoaia, str. Martha Bibescu, nr. 146A
Email: office@besttourism.ro, cereri@besttourism.ro
Termeni si Conditii

Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului besttourism.ro, denumit în continuare site-ul, de către vizitatorii acestuia. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.

2. Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea, într-un anumit grad de detaliere, a servicilor si produselor Operatorului acestui website, BestTourism.ro Online SRL. BestTourism.ro Online SRL nu va acorda nicio garanție referitoare la:

  • - evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului,
  • - neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.

Astfel, BestTourism.ro Online SRL nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului besttourism.ro.

3. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru majoritatea informațiilor existente pe acest site este deținut de BestTourism.ro Online SRL, de afiliații săi sau de sursele care sunt citate la finalul fiecărui segment de text preluat. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către BestTourism.ro Online SRL ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate BestTourism.ro Online SRL. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui ori a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea BestTourism.ro Online SRL sau a afiliaţilor săi. BestTourism.ro Online SRL va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

4. Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate despre servicii, produsele si ofertele speciale ale nuntidebasm.ro. BestTourism.ro Online SRL nu poate garanta însă, că prezentele pagini nu conțin erori și asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

5. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a BestTourism.ro Online SRL, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri ale căror conținut nu se află sub controlul nostru şi de aceea BestTourism.ro Online SRL nu își asumă și nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. BestTourism.ro Online SRL se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. BestTourism.ro Online SRL nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul www.besttourism.ro conform prezentului document.

6. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, BestTourism.ro Online SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau orice altă persoană. Scopul colectării datelor este realizarea de statistici. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să trimiteți un e-mail către office@besttourism.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.
Când vizitați site-ul web al BestTourism.ro Online SRL serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ați urmat link-ul către site-ul în discuție. Alte date vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.
Atunci când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la date cu caracter personal (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate resursele puse la dispoziție pe site de către BestTourism.ro Online SRL, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea resurselor solicitate.
Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

7. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către BestTourism.ro Online SRL în scopuri pur statistice. BestTourism.ro Online SRL se obligă ca datele personale sã nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.

8. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

- să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare, atunci când este cazul.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

- să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice alt sistem sau informație;
- să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
- să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
- să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare.

În cazul nerespectării acestor condiții, BestTourism.ro Online SRL și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

9. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul și care îi oferă site-ului date sau informații cu caracter personal își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

- prelucrarea acestor date și informații personale de către BestTourism.ro Online SRL în vederea efectuării unor studii de piață;
- soluționarea de către BestTourism.ro Online SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina “Contact” din site);
- alte activități întreprinse de BestTourism.ro Online SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

BestTourism.ro Online SRL va păstra confidențialitatea acestor informații. BestTourism.ro Online SRL nu va distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal către terțe persoane.

10. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.besttourism.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către BestTourism.ro Online SRL prin acest sistem asupra drepturilor lor.
Pe lângă termenii și condiţiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că BestTourism.ro Online SRL poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: office@besttourism.ro.

11. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. Pagina “Termeni și condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și BestTourism.ro Online SRL în privința utilizării site-ului www.besttourism.ro. BestTourism.ro Online SRL își rezervă dreptul de a revizui și a aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.
Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa office@besttourism.ro.

Confidentialitate

Confidentialitate
Protectia informatiilor in cursul procesarii datelor dumneavoastra personale este o preocupare majora a BestTourism.ro Online SRL de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile in statul in care este intretinut acest site, respectiv Romania. Site-ul nostru web poate include legaturi cu alte site-uri al caror continut nu se afla sub controlul nostru, de aceea BestTourism.ro Online SRL nu isi asuma si nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru continutul acestor site-uri web. BestTourism.ro Online SRL se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele dumneavoastra pe acest site, exceptand situatiile legale. BestTourism.ro Online SRL nu va transmite nici unui tert datele dumneavoastra personale introduse de dumneavoastra pe site-ul www.besttourism.ro conform acestor “Termeni si Conditii”.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal
BestTourism.ro Online SRL este inregistrata in registrul A.N.S.P.D.C.P. sub numarul 30110. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice BestTourism.ro Online SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este transmiterea de comunicatii electronice. Informatiile inregistrate sunt destinate exclusiv utilizarii de catre operator. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam sa trimiteti un e-mail (office@besttourism). De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. Cand vizitati site-ul web al BestTourism.ro Online SRL serverul de web inregistreaza automat numele furnizorului dumneavoastra de servicii internet si site-ul web de pe care ne vizitati. Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei inregistrari, al unui sondaj de opinie, concurs sau in cursul executarii unui contract. Cand prin intermediul prezentului Site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atat mai necesar in cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site. Natura informatiilor solicitate se refera in special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul in care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile BestTourism.ro Online SRL dar poate include si alte informatii aflate in stransa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate. Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si intrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice.
 

Linkuri rapide

CallCenter
0735.314.742
Aboneaza-te la newsletter
Cerere personalizata
Aboneaza-te la newsletter
Cerere personalizata